WTH GmbH

Wysoko specjalizowane dodatki i środki pomocnicze dla przetwórstwa polimerów i gumy oraz dla branż pokrewnych

WTH GmbH

Misja firmy

Powszechnym wyzwaniem rynkowym jest osiągnąć jak najwyższą jakość oferowanych produktów i usług. Firma WTH również stawia sobie to wyzwanie jako ważny fundament naszej polityki jakościowej.

Aby cel taki osiągnąć, następujące motto uczyniliśmy misją naszej firmy: filozofia WTH GmbH

Chcemy należeć do najbardziej przyjaznych Klientom firm naszej branży.

To z kolei oznacza dla nas: Skuteczne wypełnianie powyższych wyzwań stanowi miarę naszego sukcesu.

Nie sposób wyrazić naszą firmową filozofię jedynie słowami. Lepiej będzie posłużyć się pokazanym obok obrazem: świadomi swoich tradycji, klarownie podążamy naprzód. Otwarci na świat, zawsze aktualni, czynimy wysoki poziom specjalizacji naszych działań naszą firmową codziennością. Te właśnie główne idee zostały wyrażone w obrazie Ingo Wagnera, pochodzącego ze Stade, artysty - malarza.